โรงเรียนวิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก
64/28 ถ.รองเมืองซอย 1  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรศัพท์ 022162826-8
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กำหนดการสอบ HSK และ YCT
กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (YCT) ครั้งที่ 33-34 (11 ต.ค. 63 และ 15 พ.ย. 63) (อ่าน 291) 23 ก.ค. 63
กำหนดการสอบ HSK Paper ครั้งที่ 106-110 (ก.ค. 63 - ธ.ค. 63) (อ่าน 2505) 18 พ.ค. 63