โรงเรียนวิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก
64/28 ถ.รองเมืองซอย 1  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรศัพท์ 022162826-8
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กำหนดการเรียนภาษาจีน
กำหนดการลงทะเบียนเรียนต่อในเทอม 5/63 ของนักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่า (อ่าน 256) 10 ก.ย. 63
กำหนดการรับสมัคร นักเรียนใหม่ เทอม 5/63 (อ่าน 192) 10 ก.ย. 63
ตารางเรียน คอร์สผู้ใหญ่ (อายุ 14 ปีขึ้นไป) เทอม 5/63 (อ่าน 298) 10 ก.ย. 63
ตารางเรียน คอร์สเด็ก (อายุ 6 - 13 ปี) เทอม 5/63 (อ่าน 62) 10 ก.ย. 63
ตารางเรียน กู่เจิง เทอม 5/63 (อ่าน 36) 10 ก.ย. 63
คอร์สออนไลน์ เทอม 5/63 (อ่าน 69) 10 ก.ย. 63
คอร์สร้องเพลงจีน เทอม 5/63 (อ่าน 29) 10 ก.ย. 63
คอร์สระบำจีนเพื่อสุขภาพขั้นพื้นฐาน เทอม 5/63 (อ่าน 21) 10 ก.ย. 63
กำหนดการเลื่อนภาคเรียน และเปลี่ยนคอร์สเรียนเทอม 5/63 (อ่าน 37) 10 ก.ย. 63
วันหยุดเทอม 5/63 (อ่าน 31) 10 ก.ย. 63
กำหนดการลงทะเบียนเรียนต่อในเทอม 4/63 ของนักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่า (อ่าน 1033) 09 ก.ค. 63
กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ เทอม 4/63 (17 ส.ค. 63 - 11 ต.ค. 63) (อ่าน 1180) 09 ก.ค. 63
ตารางเรียน ผู้ใหญ่ (อายุ 14 ปีขึ้นไป) เทอม 4/63 (17 ส.ค. 63 - 11 ต.ค. 63) (อ่าน 1362) 09 ก.ค. 63
ตารางเรียน เด็ก (อายุ 6-13 ปี) เทอม 4/63 (17 ส.ค. 63 - 11 ต.ค. 63) (อ่าน 313) 09 ก.ค. 63
ตารางเรียน กู่เจิง เทอม 4/63 (17 ส.ค. 63 - 11 ต.ค. 63) (อ่าน 318) 09 ก.ค. 63
คอร์สภาษาจีน Online เทอม 4/63 (17 ส.ค. 63 - 11 ต.ค. 63) (อ่าน 565) 09 ก.ค. 63
คอร์สเอนทรานซ์ เทอม 4/63 + 5/63 (เริ่ม 22 ส.ค. 63) (อ่าน 177) 09 ก.ค. 63
คอร์สระบำจีนขั้นพื้นฐาน เทอม 4/63 (เริ่ม 23 ส.ค. 63) (อ่าน 119) 09 ก.ค. 63
กำหนดการเลื่อนภาคเรียน และเปลี่ยนคอร์สเรียน เทอม 4/63 (อ่าน 175) 09 ก.ค. 63
วันหยุดเทอม 4/63 (อ่าน 164) 09 ก.ค. 63