โรงเรียนวิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก
64/28 ถ.รองเมืองซอย 1  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรศัพท์ 022162826-8
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่ออาจารย์และห้องเรียน รอบวันเสาร์, อาทิตย์ เทอม 4/63 (อ่าน 321) 20 ส.ค. 63
ประกวดเรียงความของนักศึกษาจีนโพ้นทะเลทั่วโลก ครั้งที่ 21 (อ่าน 150) 30 ก.ค. 63
ค่ายเยาวชน ศึกษาวัฒนธรรมจีน (อ่าน 363) 29 เม.ย. 63
นักเรียนที่ต้องการขอทุนไปเรียนที่ประเทศจีน ติดต่อสอบถามได้ที่ OCA เบอร์โทร.02-2162826-8 (อ่าน 426) 14 เม.ย. 63
OCA ยกเลิกคอร์สเรียน เทอม 2/63 เลื่อนไปเรียนเป็นเทอม 3/63 (อ่าน 493) 26 มี.ค. 63
OCA ยกเลิกการสอบ HSK วันที่ 21 มี.ค. 63 (อ่าน 311) 19 มี.ค. 63