โรงเรียนวิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก
64/28 ถ.รองเมืองซอย 1  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรศัพท์ 022162826-8
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรเอนทรานซ์
หลักสูตรเอนทรานซ์
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

•เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลายที่ต้องการศึกษาภาษาจีนเพื่อเตรียมสอบเอ็นทรานซ์

•มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับแนวข้อสอบและเสริมทักษะทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน

•เพิ่มประสิทธิภาพในการทำข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบได้อย่างแม่นยำ


แนวการสอน

   เป็นการใช้กลยุทธ์เพื่อพิชิตข้อสอบแนวใหม่โดยนำแนวข้อสอบย้อนหลังมาวิเคราะห์เจาะหาประเด็นสำคัญโดยการ
วิเคราะห์แนวความคิดในการออกข้อสอบของผู้ออกข้อสอบ
ทั้งนี้เมื่อผู้สอบเข้าใจแนวความคิดของผู้ออกข้อสอบได้แล้ว ก็จะทำให้สามารถเข้าใจข้อสอบได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ
อันจะช่วยลดสภาวะความตึงเครียดและความตื่นเต้นในการทำข้อสอบในห้องสอบรอบเวลาเรียน       วันเสาร์ และ วันอาทิตย์    เวลา 09.30-12.00 น.
ค่าเรียน                4,080 บาท / 80 ชั่วโมง
ช่วงรับสมัคร         ตรงกับช่วงรับสมัครของเทอมที่ 2 และ เทอมที่ 4 ของปี      
เปิดเรียน              ตรงกับช่วงเรียนเทอมที่ 2 +3  และเทอมที่ 4 +5 ของปี
 ดูรายละเอียดเพิ่ม คลิ๊กที่นี่!!!