โรงเรียนวิทยสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออก
64/28 ถ.รองเมืองซอย 1  แขวงรองเมือง  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอร์โทรศัพท์ 022162826-8
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรอบรมเพื่อเตรียมสอบ HSK
หลักสูตรอบรมเพื่อเตรียมสอบ HSK
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สอบ HSK
OCA จึงเปิดหลักสูตรอบรมเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนในระดับ 4, 5, 6 
โดยอบรมจากตัวอย่างข้อสอบเก่า เน้น การฟัง ไวยากรณ์ การแยกแยะและวิเคราะห์คำศัพท์
การอ่าน และหลักสูตรทบทวนและฝึกฝนในทุกด้าน
ผู้เรียนต้องมีความรู้ภาษาจีนในระดับสามารถสื่อสารได้
ผู้สอนคือ อาจารย์ชาวจีนซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติเป็นเวลาหลายปี

รอบวันเวลาอบรม
ระดับ 4 เรียบรอบวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 9.30 - 12.00 น. ค่าอบรม 2,500 บาท (30 ช.ม.)


ระดับ 5 เรียนรอบวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 9.30 - 12.00 น. ค่าอบรม 3,000 บาท (30 ช.ม.)

ระดับ 6 เรียนรอบวันจันทร์และพุธ เวลา 18.30 - 21.00 น. ค่าอบรม 3,500 บาท (30 ช.ม.)

(ช่วงรับสมัครตรงกับช่วงเวลารับสมัครเรียนภาษาจีนในแต่ละเทอม แต่เปิดเรียนช้ากว่า 1 สัปดาห์)ดูรายละเอียดเพิ่ม คลิ๊กที่นี่!!!